Debis ja Demonit Vex  

matka oman elämäsi rakkauden mestariksi  

3 kk. kestävä retriitti
alkaa zoomilla 4.2.2024

“Ohjaan tämän retriitin, koska olen sen omakohtaisesti kokenut ja omin silmin nähnyt, miten ihminen kevenee, kaunistuu, ilostuu ja valostuu sekä heidän ihmissuhteet paranee kohdattuaan omat Demoninsa ja päästäessään niistä irti.”
- Kaija

Sydämellisesti tervetuloa opastetulle reitille rakastamisen taitoon, joka on:
⭐️ Aidon ja luovan, todellisen itsesi löytöretki
⭐️ Askeleet oman elämäsi rakkauden mestariksi
⭐️ Aarteet sisäiseen tasapainoon ja rauhaan ihmissuhteissa  

"Alussa olleet demonit oli ne mun jutut. Se oli yllättävän rankkaa, mutta sen jälkeen käsittelin ja kirjoittelin asioita rauhan tilassa. Olen tosi kiitollinen, että minussa on nyt tämä rauha ja annan itseni päästä helpomalla ja ottaa välillä löysästi. Tämä matka tuli minulle just oikeaan aikaan ja tunsin olevani tähän valmis. Matkan nimi ja sen myötä mielikuva vastaantulevasta sarvipäästä voi karkottaa ihmisiä, mutta koska tiesin Kaijan tavan työskennellä, minua ei pelottanut."

Eräs onnellinen osallistuja

Retriitti valaa perustan matkallesi vapautumiseen, sisäiseen rauhaan ja tasapainoon

⭐️ ⭐️

Syntymästämme saakka saamme kaiken opin itsemme ulkopuolelta, aivan kaiken. Pikku hiljaa uskomuksemme sisältävät ’pikku pirumme’, alkavat ottamaan tilanteen haltuun. Ne haluaa ikäänkuin omistaa meidät, jolloin alamme menettää yhteyden todelliseen itseemme, sydämen viisauteen, intuitioon ja sieluumme. Unohdamme luomisen lahjamme ja aitona, omana itsenä olemisen oikeuden ja ilon. Tunnemme yksinäisyyttä ja koemme erillisyyttä suhteessa kanssaihmisiin ja luontoon.

Jämähdämme oppipojaksi sen sijaa, että voisimme kehittyä oman elämämme rakkauden mestariksi.

Tämän kaavan tai karmankierteen seuraukset tulee esiin läheisissä ihmissuhteissa. Ristiriidat ja taistelu jatkuu, vaikka rauhaa ja rakkautta kaipaamme. Materiaalisesta runsaudesta huolimatta monet meistä tuntee tyytymättömyyttä, kokee luottamuksen puutetta elämää kohtaan ja voi huonosti.

⭐️ ⭐️

Kutsun sinut pysähtymään omimman äärelle ja valitsemaan toisin.

⭐️ ⭐️

Kaiken rakkaudettomuuden keskellä ja sen ansiosta monissa onkin herännyt tarve tehdä asialle jotain. Kaaoksen aika, jossa elämme, ikäänkuin pakottaa kääntymään kotiin, sisäänpäin ja löytämään sisimmästämme sen mitä etsimme; oman tien totuuteen, todelliseen rakkauteen ja rauhaan.

Onnistuaksemme tässä tehtävässä, meidän tulee oppia pois vanhoista uskomuksista ja tavoista ajatella sekä ottaa vastaan uudet rakastavat tavat olla, ajatella, asennoitua ja elää.

Rakkaudellisella tavalla eläminen tarkoittaa minulle rakastamisen taitoa, joka on hereillä oloa kaikelle sille mitä tässä ja nyt on ja ja hyväksyntää sitä kohtaan mitä sisäisessä maailmassa kulloinkin tapahtuu. Kyse on sisäisen sodan päättymistä ja vapaudesta syntynyttä luottamusta. Rakastamisen taito on todellisen itsen tuntemista, rohkeutta katsoa syvälle ja luomisen lahjan pelotonta jakamista. Se on läsnäoloa ja vaivattomuutta, elämän energian virtaavuutta kehossa, sydämessä ja mielessä. Rakkautta on arvostelusta vapaa katse ja avoin yhteys kanssaihmisiin. Se on rohkeutta ja lupaa olla ja ilmentää itseä aitona, omana itsenä kaikissa tilanteissa.

⭐️ ⭐️ ⭐️

Debis- ja Demonit Vex retriitin keskiössä on auttaa ja tukea naamion ja suojamuurien poistamisessa, vapauttamalla raskas vanha energia seitsemästä energiakeskuksesta, solumuistista, sydämestä ja mielestä. Tämän työn myötä opimme ottamaan vastaan rakkautta, saamme rohkeuden ottaa tarvittavat muutoksenaskeleet pelosta rakkauteen, murheen montusta ilon valoon. Luonnollisesti tapahtuvan muuntumisen myötä tahdonvoima vahvistuu, rohkeus olla autenttinen eli ilmaista todellista itseäsi ja totuutta kasvaa sekä alamme elämään oman näköistä elämää, jossa päällimmäisenä on ilo ja rauha.

“Kun 11.11.2020 aloitettiin ‘Dem-Vex matka’, en edes muista minkälainen olin.

Minusta tuntuu, että kaikki se vanha on kuollut.”

Erään positiivisesti yllättyneen osallistujan palaute

Debis ja Demonit Vex retriitillä vastaanotat suoran reitin rakkauteen itseäsi kohtaan

ja askelmerkit oman elämäsi rakkauden mestariksi

Tätä on tiedossa
⭐️ ⭐️

Retriitti alkaa vastaanottamalla seitsemän avainta rakastamisen taitoon, jonka jälkeen avaamme viikoittain yhden seitsemästä sisäisen maailmamme ovea ja tunnistamme demonimme eli näemme mitä rakkauden ja valovoimamme esteitä niissä asustaa sekä vapautamme itsemme niistä.

Matkaan sisältyy ohjattuja mielikuvamatkoja, meditaatioita ja kehoa avaavia liikemeditaatioita energiakeskusten hoitamiseksi. Ekstrabonuksena ovat Uuden- ja Täydekuun rituaalityöskentely.

Demoneihin tutustumisen ja vapauttamistyön lisäksi retriitin vaikuttava osa on viikottaiset tapaamiset zoomissa, joissa jokainen tulee kuulluksi, nähdyksi ja hoidetuksi. Nämä tapaamiset ovat mittaamattoman arvokkaita.

Retriitti sisältää myös kolme henkilökohtaista tapaamista Kaijan kanssa (arvo 285€) sekä 5.5.2024 retriitin seuranta tapaamisen (3h).

Kaija on osallistujien tukena koko matkan ajan ja videoaineisto on käytössä viisi vuotta.

Koko paketin hinta on 379€.

Rauha löytyy sydämestä heti kun Demonit on pois

Kokemuksesta voin kertoa, että omien demonien kanssa tutuksi tuleminen ja oppiminen olemaan peloillemme ja tunteillemme läsnä ovat taitoja, joista on apua ja iloa kaikissa ihmissuhteissa. Uudet rakastamisen opit tekevät elämästä mielenkiintoisen ja pitää meidät hyvinvoivana, terveenä ja elinvoimaisena.

Debis ja Demonit Vex Retriitti ei ole mikään hokkuspokkus temppu, jonka jälkeen elämäsi on pelkkää onnea, iloa ja autuutta. Retriitti tulee antamaan perustan ja työkalut miten kohdata elämän eteentuomat haasteet entistä tietoisempana, rohkeammin ja avoimemmin, mestarin lailla. Alat näkemään itsesi ja kanssakulkijat uusin silmin, syvemmällä ymmärryksellä, lempeydellä sekä myötätunnolla. Tulet huomaamaan, kuinka päivä päivältä kunnioitus itseäsi kohtaan kasvaa, intuitio vahvistuu ja alat kokemaan mitä puhdas rakkaus on ja tarkoittaa. Kohoamme elämänkoulun rakastamisen taidossa oppilaasta oman elämämme rakkauden mestariksi.

Tervetuloa omistautumaan itsellesi

Tämä matka on Sinulle,

jos koet olevasi väsynyt samojen tilanteiden tai ihmissuhde ongelmien toistumiseen, uhrina ja kynnysmattona olemiseen, syyllisyyden tai häpeän tunteen kantamiseen.

Debis ja demonit vexistä voit löytää etsimäsi, jos olet käynyt monilla itsetuntemuskursseilla, mutta silti koet, että jokin pala puuttuu eli jokin on edelleen sisäisen tasapainon, rauhan ja itsesi rakastamisen tiellä.  

Tämä matka on tarkoitettu sinulle, jos kaipaavat syvempää ja suoraa yhteyttä intuitioosi, sieluusi, luontoon ja Luojaan.

Debis ja Demonit veks on matka, joka ei ole tarkoitettu kaikille, vaikka lopulta kaikki joutuvat nämä asiat jossain vaiheessa kohtaamaan. Jos viestini resonoi ja vaikka vähän pelottaa, niin kutsun sinua tekemään tämän matkan tässä elämässä eikä seuraavassa.


Debis ja DemVex - Retriitti ei sovi psyykkisesti sairaalle tai psyykelääkityksessä olevalle.

"Tämä matka on ollut yllättävä ja mielenkiintoinen, se miten Kaija on yhdistänyt asioita ja tuonut mukaan liike meditaatioita.

Tämä on ollut myös antautumisen matka ja tiedostamattomista malleista  irtipäästämistä ei ankaralla tavalla, vaan antautumalla itselle ja itseä rakastamalla. Matka muistuttaa, että me olemme kaikki rakkaita lapsia, eikä meidän tarvitse tuomita itsestämme, vaan antaa anteeksi kaikki, ihan kaikki.
Koin sisällä tyhjyyden, joka laittoi ihmettelemään mitä minun sisällä on; kuka oikeasti olen ja kuka haluan olla. Tämän tyhjyyden koin parantavana, hyvää tekevänä, johon voin laskeutua kuin kämmenille, käsien varaan."

Palaute eräältä osallistujalta

Intentioni oppaanasi on

että sen jälkeen mielesi ja sydämesi voi olla entistä avoimempi missä ikinä oletkin.

Opit ottamaan vastaan hyvää, rakkautta ja olemaan rauhassa läsnä.

Sinussa on enemmän tilaa hengittää ja vapautta luoda.

Opit valitsemaan rakkaudesta käsin ja olemaan elämäsi mestari, jolla on hyvä itsetunto ja intuitiivinen kyky, takataskussa työkalu, jolla nousta elämänkoulun aallonpohjalta aallonharjalle säteillen kaunista valoa ja lapsenkaltaisuutta.

Uskon, että maailmamme kaipaa enemmän ihmettelyn omaavia ja lapsenkaltaisia aikuisia, jotka eivät ota mitään henkilökohtaisesti ja vakavasti vaan valitsevat vapaudessaan viisaasti.

Ohjelma

1. Viikko

Sunnuntaina kokoonnumme Zoomissa tutustumaan toisiimme  

Viikon aikana saat joka päivä uuden rakkauden avaimen elämän matkallesi tallenteena

Meditaatiot matkan tueksi

Matka-alttarin teko

Arvostelun opetus ja tutkimustehtävä

Oman pyhän tilan luominen

⭐️ ⭐️ ⭐️

2. Viikko:

Maanantaina tutustuminen ensimmäiseen demoniin, joka on Pimeys.

Liikemeditaatio sarja kehotietoisuuden lisäämiseksi

Karmanpurku meditaatio

Sunnuntaina jakamis- ja hiilinkipiiri zoomissa

⭐️ ⭐️ ⭐️

3. Viikko:

Maanantaina tutustuminen toiseen demoniin, joka on Halu.

Sisäinen matka meditaatio

Kohtutilan hoito

Sunnuntaina jakamis- ja hiilinkipiiri zoomissa

⭐️ ⭐️ ⭐️

Henkilökohtainen tapaaminen Kaijan kanssa (2h)

⭐️ ⭐️ ⭐️

4 Viikko:

Maanantaina tutustuminen kolmanteen demoniin, joka on Tietämättömyys.

Meditaatiot oman valo-voiman vahvistamiseksi

Sunnuntaina jakamis- ja hiilinkipiiri zoomissa

⭐️ ⭐️ ⭐️

5. Viikko:  

Maanantaina tutustuminen neljänteen demoniin, joka on Kuoleman Kateus.

Sydäntilan hoitomeditaatio

Sunnuntaina jakamis- ja hiilinkipiiri zoomissa

⭐️ ⭐️ ⭐️

6. Viikko:

Maanantaina tutustuminen viidenteen demoniin videotallenteena, joka on Keho-orjuus,

Meditaatiot tahdon ilmaisun vahvistamiseksi

Sunnuntaina jakamis- ja hiilinkipiiri zoomissa

⭐️ ⭐️ ⭐️

Henkilökohtainen tapaaminen Kaijan kanssa (2h)

⭐️ ⭐️ ⭐️

7. Viikko:

Maanantaina tutustuminen kuudenteen demoniin, joka on Myrkyttynyt Viisaus.

Meditaatio intuition vahvistamiseksi

Sunnuntaina jakamis- ja hiilinkipiiri zoomissa

⭐️ ⭐️ ⭐️

8. Viikko:

Maanantaina tutustuminen seitsemänteen demoniin, joka on Vihastunut Viisaus.

Meditaatiot sieluyhteyden vahvistamiseksi

Sunnuntaina päätösjuhla jakamispiiri zoomissa

⭐️ ⭐️ ⭐️

9. Viikko

Kuukausi viimeisetä tapaamisesta (5.5 klo 18:00) tulemme zoomiin syventämään oppimaamme ja jakamaan kokemaamme.

Viimeisen kuukauden aikana Kaija antaa ylimääräisen yksilöhoidon.

Extra bonuksena ohjelma sisältää ajankohtaan liittyvät
Täydenkuun- ja Uudenkuun rituaalit ja itsetutkiskelu tehtävät sekä liikemeditaatiot.

Mistä nimi Debis ja ja Demonit Vex?

⭐️ ⭐️ ⭐️

Retriitin nimessä oleva Demonit pohjautuu kääntämääni Ana Oteron kirjan ‘Keskusteluja Maria Magdaleenan kanssa’ lukuun -  Seitsemän demonia, seitsemän syntiä.  Nuo seitsemän demonia asustavat chakroissamme ja ylläpitävät pelkojamme ja epäterveitä toimintatapojamme, joista seurauksena on mm. debis eli masennus.

Retriitin sisältöön olen koonnut urani ajalta parhaat ja itselleni rakkaimmat meditaatiot ja harjoitukset, jotka ovat yksinkertaisia ja helppoja ottaa käyttöön jos ahdistaa, energia ei virtaa tai ihmisuhteissa tökkii.


Oma kokemukseni osoittaa tälläkin hetkellä, kuinka Demonituntemus ja niiden pois ohjaaminen on tie vapautumiseen, sieluyhteyteen, intuitioon, feminiiniin viisauteemme. Masennus unohtuu ja totuus paljastaa kasvonsa. Opimme valitsemaan rakkaudesta käsin ja elämään luottamuksessa, kunnioittaen itseämme, elämää, luontoa ja luojaamme.

Koen, että retriitillä tekemämme työ on sitä, mitä sieluina olemme sopineet tullessamme maanpiiriin.

Kaijan tie demonityöskentelyn kokemusasiantuntijaksi

⭐️ ⭐️ ⭐️

Jo kohdussa ollessani elin yksin jäämisen ja hylätyksi tulemisen pelossa, näin ymmärrän, koska lääkärin mukaan äitini ei olisi saanut minua missään nimessä synnyttää. Pienestä tytöstä asti koin, etten kuulunut joukkoon, olin Virhon (tyttönimeni) virhe. Olin syntynyt siihen aikaan erikoiseen uusioperheeseen, jossa eli minua paljon vanhemmat velipuoli ja äidin siskon poika, 8-vuotta vanhempi veljeni ja 5- vuotta vanhempi isosisko, apulainen sekä äiti, joka sanoi kaapin paikan ja isä, joka eleli elämäänsä ja kuskasi minua 10 vuotiaasta lähtien uintiharjoituksiin.

Näen miten maksoin olemassaolon oikeuttani olemalla reipas ja kiltti. Tein velvollisuuden tunteella tehtäviä, jotka eivät minulle kuuluneet. Sanoin kyllä, vaikka sydän sanoi ei! Aikuisena pelkäsin tiedostamattomasti hylätyksi tulemista eli elämä loppua niin paljon, että en puuttunut tilanteisiin, jotka olisivat sitä minulta ehdottomasti vaatineet. En näyttänyt vihaani, vaan torjuin tunteeni ja elelin kuoreni sisällä, kuten molemmat vanhempani. Näyttelin iloista ja pinnan alla kyti suru, uupumus ja masennus.

Elämäni käännekohta

Sanotaan, että opettaja saapuu kun oppilas on valmis. Niin tapahtui minulle täysin yllättäen, puskista. Istuin rohkeana etupenkillä, kun kouluttaja Ritva Enäkoski katsoi minua suoraan silmiin ja kehoitti sanomaan peilikuvalleni, että rakastan sitä. Kuultuani kehotuksen maailmani pysähtyi, kaikki hiljeni hetkeksi, kunnes sisältäni nousi tsunamin kaltainen kyynelten aalto, joka kertoi minulle, että en pysty siihen, en osaa, voi enkä pysty katsomaan itseäni ja sanomaan että rakastan sitä mitä peilissä näen ja olen. Siitä se lähti, päätös oppia itseni rakastamisen vaikea taito.

Aloin tajuamaan, että materiaalisesti elämässäni kaikki oli hyvin, jopa loistavasti. Koti oli parhaalla paikalla, puolisona komea ja hyvin toimeentuleva liike-mies, ihana lapsi, oma ura, ulkomaanmatkat ja riittävästi rahaa. Tein paljon ja sain paljon, mutta olin tyytymätön, kyllästynyt ja väsynyt valehteluun.

Ennen kuin olisin totaalisesti romahtanut, eräs ihmisenkeli näki kuoreni alle ja suositteli Rosen terapiaa.  Menin ja sain suoran kokemuksen kehoviisaudesta ja siellä olevasta alas painetusta vihan tunteestani. Tuona hetkenä ( 30 vuotta sitten) tajusin, että tässä on uusi tieni, totuuden ja rakkauden löytämisen tie. Muutaman vuoden päästä sanouduin irti perheyrityksestä, opiskelin Rosenterapeutiksi ja minusta alkoi kehittyä henkisen kasvun ohjaaja. Ajansaatossa olen käynyt lukuisia alan koulutuksia ja ollut mahtavien henkisten opettajien oppilas ja uskollinen seuraaja.

Oma kohtaaminen demonini kanssa

tapahtui jälleen kerran yllättäen. Tällä kertaa Shamaani rituaalissa ja opettajani Michaelin läsnäollessa näin ja koin kuinka kammottavan pelottava demoni-piruni lähestyi minua ja katsoimme toisiamme silmästä silmään. Tuosta tapahtumasta tuli elämäni tärkein ja samalla voimaannuttavin tapahtuma, joka viitoitti tien tämän hetkiseen ydintehtävääni ja intohimooni.

Pelkojen ja sisäisenmaailman näkemisestä tuli työni perusta. Aloin huomata miten se vahvisti intuitiivisuuttani ja rohkeutta kohdata elämä sellaisena kuin se kunakin hetkenä eteen tulee. Pelko poistui ja rakkaus ja lapsenomainen uteliaisuus elämän erilaisia ilmiöitä kohtaan heräsi, luovuus ja innostus tuli pikkuhiljaa tilalle.

Olen kiitollinen, että olen saanut luotsata satoja, jopa tuhansia ihmisiä rakastamisen vaikeassa taidossa, jakaen sen mitä olen oppinut ja menetelmät, jotka olen hyväksi kokenut, siksi käytän itsestäni nimitystä rakastamisen taidon kokemusasiantuntija.

Ota yhteys ja jutellaan onko tämä sinulle!

Ota yhteys sähköpostilla:

Lisää edellisten Debis ja DemVex - löytöretkeläisten palautteita:

⭐️

”Kiitos kaikille upeasta yhteisestä matkasta ja rohkeudesta antautua.
Kiitos myös Kaijalle todella paneutumisesta aiheeseen ja upeasta, kannustavasta ohjauksesta.”

⭐️

”Tämän on mahtava kaksi kuukautta. Me ollaan tehty jo paljon ‘purku-asioita’, mutta tällä matkalla lähti niin paljon pois, koska ollaan keskitytty tiettyihin, painaviin asioihin, jotka on estäviä, kuin tikkuja lihassa. Elämässä eteen tulee aina kaikenlaista koettavaksi, mutta nyt tiedän, että ne ei jää elämään minuun, että niistä pääsee eroon. Osaan suhtautua niihin nyt erilailla kuin ennen ja uskallan päästää oikeasti irti. Minulle on tullut tilaa tänne sydämeen. Nyt vaan ihmettelen mitä minä rupean tekemään kun olo on keventynyt, eikä tarvi pyörittää päässään tyhjänpäiväisiä ja joskus rankkojakin asioita. Se on todellista, totta, että nyt minulla on tilaa jollekin muulle. Haluan kiittää kaikkia, tämä on ollut upea ryhmä ja kiitos Kaija aivan ihanasta työstä mitä teet - kiitos kiitos kiitos!”

⭐️

“Minulla on kiitollinen mieli että eteeni on tullut semmosia kohtaamisia, joissa saan opetella olemaan aivoimen innostunut. Katselen eri tavalla, enkä ensimmäisenä kauhistele, kun joku töksäyttää ja sanoo jotenkin pahasti. Vaikka tulee sitä lyömistä, niin en lannistu vaan jos se on tärkeää mulle ja mä meen sillalla aika kuulustelen itseäni ja sanon tosi napakasti mutta en vihaisesti. Olen ollut seitsemän vuotta eläkkeellä enkä kertaakaan ole ajatellut palaavani töihin, mutta nyt mulla tuli semmonen ajatus että silloin tällöin voisin työvuoron käydä tekemässä tästä uudesta energiasta käsin.”

⭐️

"Mä kehtaan nyt olla omana itseni verrattuna siihen aikaan kun mä alotin. Ennen mä en kehannu tulla näkyväksi: Zoomissa olisin halunnut mieluummin panna kameran pois päältä, enkä olisi halunnut puhua yhtään. Sydän hakkasi pelkästään oman nimen sanomisesta. Mielessä pyöri vaan ajatus: ‘mä en osaa’, mutt vähän kerrassaan ja nyt se hätääntynyt pelokkuus on pois. Olen hämmästynyt ja on ollut ihana huomata monessa tilanteessa arjessani, että minun on helpompi löytää ilon aiheita ja on helpompi pitää iloa yllä, vaikka kaikenlaista ympärillä tapahtuu. Mä en murru, vaikka läheisille tapahtuu jotain tai vaikka on kuinka murheellisia ja surullisia asioita, pelottavia ja epävarmoja asioita. Ne tapahtumat on vaan näkyvillä edessäni, mutta ne ei oo minussa, minä ole enää se ‘syntipukki’. Se on ihana, kun voin olla levollisesti ja katsoa onko tämä minun asia ja harkita miten toimia."

⭐️

”Olen äärimmäisen herkkä huomaamaan tilanteet, joissa olisi mahdollisuus tulla nöyryytetyksi: Pakokeino näissä tilanteissa on ollut pysyä hiljaa ja siirtyä taka-alalle. Tätä metodia minä olen noudattanut täysin, mutta tämä malli joutuu romukoppaan. Kun sieluni saa levätä tässä sisäisessä ‘en tiedä’ tyhjyydessä, niin kaikessa vallitsee syvä rauha. Oon huomannu, että mä en ole uskaltanut sanoa mitä ajattelen, mutta nyt tämä viimeinen Demoni-rasti ja mitä jaoin zoomissa, muistuttaa, että mä haluan oikeasti näiden asioiden tulevan ns. lihaksi. Nyt mä oon vasta ymmärtäny että mitä se oikeesti tarkottaa; kuuntele kehoasi, siellä ne on. Mikä se meidän keho on? Se on liha, siellä ne vastaukset on, asuu ja tuntuu kunhan maltan kuunnella. Iso kiitos Kaijalle olet tehnyt suuren työn ja kaikille kaikille ihan jokaiselle tässä mukana olleelle.”

⭐️

“Nimi DemonitVex kaipaa kyllä avaamista. Koin innostavia juttuja.
Hyvä kun pystyn kertaamaan ja aloittamaan videoiden läpikäynnin uudelleen.” 

⭐️

“Aiemmin lähdin herkästi ihmettelemään yhteiskunnan asioita varsinkin sitä mikä tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja ajattelin ettei näin pitäisi olla varsinkin kun ajattelee lapsia ja lapsenlapsia. Tämä, kuten edellisetkin Kaijan vetämät matkat ovat auttaneet, että en mene maailman höpötyksiin enää mukaan.”

⭐️⭐️⭐️

Kaijan Matkat Vapautumiseen ja Rakkauteen

Sinä olet kaunis Sielu!

© 2022 Kaija Wittenberg - Tie itsensä rakastamiseen

Intuit Mailchimp logo